Jednym z bardziej przydatnych, bardziej pożytecznych ubezpieczeń, jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ma ono zastosowanie tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wszak za siebie i swoje podstępowanie jesteśmy zawsze odpowiedzialni. Jeżeli dokonamy szkody, jeżeli zniszczymy przedmioty do niego należące, będziemy za to odpowiadać z własnej kieszeni. Jeżeli szkody dokona nasze dziecko, czy nasz pupil, to również my poniesiemy za to konsekwencje. Warto o tym pamiętać, bowiem odpowiedzialność cywilna obowiązuje zawsze. Ubezpieczenie to nie jest...