Ubezpieczenia majątkowe i ich rodzaje w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych

Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń mienia to ubezpieczenia domów, mieszkań, ubezpieczenie autocasco (AC) czy też obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia pozwalają nam zabezpieczyć majątek na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia albo utraty na skutek zdarzeń losowych (np. pożaru, gradobicia, powodzi). Zakres poszczególnych ubezpieczeń normowany jest w umowie bądź ustawie, które to określają treść warunków ubezpieczenia. W ramach ubezpieczeń majątkowych możemy ubezpieczyć np. mieszkanie, dom, domek letniskowy,...

Ubezpieczenie od kradzieży – niezbędny wydatek!

Wśród wielu ubezpieczeń majątkowych, na szczególną uwagę zasługują te, które można z perspektywy klienta ocenić jako niezmiernie potrzebne. Taką polisą jest ubezpieczenie majątkowe chroniące nas od finansowych konsekwencji kradzieży. Każdy z nas posiada określony majątek, który możemy stracić w nieprzewidzianych okolicznościach – majątek ruchomy może bowiem zostać nam skradziony. Straty w takiej sytuacji mogą być bardzo wysokie. Powszechnie znane są przykłady kradzieży, które powodowały straty w wysokości kilkuset tysięcy lub kilku milionów złotych. Czy warto...

Ubezpieczenia rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest bardzo wymagającym zajęciem, jednak w ferworze pracy nie można zapominać o tym, że trzeba się ubezpieczyć. Poza polisami obowiązkowymi dotowanymi przez państwo jest także oferta ubezpieczeń dodatkowych. Ubezpieczenia rolników są bardzo ważne.  Do obowiązkowych należy OC (od szkody wyrządzonej innym osobom w związku z prowadzoną przez rolnika działalnością) oraz budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, przy czym dotyczy ono przede wszystkim murów, tynków i instalacji. Jednak rolnik w swojej pracy...