Spośród wielu dziwnych polis ubezpieczeniowych można wyróżnić kilka takich, które mogą okazać się potrzebne praktycznie każdemu z nas. Jedną z takich polis jest ubezpieczenie zwierząt. Myliłby się ten, kto myśli, że tego rodzaju ubezpieczenie jest zarezerwowane są wyłącznie dla rolników i zwierząt gospodarskich. Oczywiście i taką polisę można zawrzeć, dla szerszej części społeczeństwa dużo bardziej interesująca opcja jest ubezpieczenie zwierząt domowych – na przykład psów i kotów. Psy i koty można ubezpieczyć od wielu zdarzeń,...